StaffCop Enterprise

199,00  149,00 


StaffCop Enterprise to pakiet rozwiązań do wykrywania zagrożeń wewnętrznych, monitorowania pracowników i administracji zdalnej.

Licencja obejmuje minimum 10 stanowisk komputerowych.

 

Monitorowanie czasu pracy

Zbieranie informacji na temat czasu pracy pozwoli Ci dowiedzieć się, kto w Twojej Firmie kto naprawdę pracuje, a kto tylko otrzymuje wypłatę, kto szuka innej pracy i kto sprzedaje konkurentom poufne firmowe informacje.

StaffCop Enterprise rejestruje początek i koniec dnia pracy każdego pracownika, w tym przerwy na lunch, kawę itp. Umożliwia on we własnym zakresie kadrze kierowniczej i pracownikom poprawę dyscypliny w miejscu pracy i skrócenie okresów bezczynności.

Monitorowanie czasu pracy pozwala także zapobiegać wyciekom danych poufnych informacji, nieproduktywnym odwiedzinom witryn internetowych oraz innym niepożądanym zdarzeniom. Pokazuje użytkownikowi jasny i kompletny obraz działań każdego pracownika

Możesz monitorować statystyki pracowników online za pośrednictwem panelu administracyjnego lub otrzymywać codzienne raporty na temat działań podejmowanych poprzedniego dnia przez określonych pracowników lub całe działy, określając czas dostarczenia raportu. Raporty generowane są w formacie PDF.

 

Zapobieganie wyciekom danych

Zyskaj kontrolę nad głównymi kanałami komunikacji, nagrywaniem mikrofonem, zrzutami z kamery internetowej, plikami, urządzeniami pamięci masowej USB etc. Elastyczny konstruktor raportów i wielowymiarowy mechanizm wyszukiwania danych umożliwia natychmiast znaleźć wymagane informacje w dowolnym wymiarze danych.

StaffCop Enterprise zawiera opcję monitorowania działań pracowników na stanowisku pracy. Za pomocą tej opcji można rejestrować dane o aplikacjach uruchomionych na stanowisku pracy każdego pracującego oraz łączny czas, w którym pracownik działa z każdą z nich. Możesz kategoryzować witryny internetowe i aplikacje, z których pracownik korzysta jako produktywne lub nieproduktywne.

W każdej chwili możesz także cofnąć się w czasie i zobaczyć, co konkretny pracownik robił w określonym czasie w przeszłości.

 

Rozbudowane raporty

Kreator wielowymiarowych raportów danych umożliwia otrzymywanie zestawu określonych danych w locie. Wyszukiwanie za pomocą słów kluczowych i wyrażeń regularnych sprawia, że prowadzenie dochodzenia w sprawie incydentów jest szybkie i łatwe, a rejestracja mikrofonu otoczenia stanowiska pracy umożliwia usłyszenie tego, co rzeczywiście dzieje się na określonych stanowiskach pracy w określonym czasie.

 

Ochrona wrażliwych danych

StaffСop chroni krytyczne/poufne dane i zasoby informacyjne firmy, których utrata może spowodować szkody finansowe i wizerunkowe, wykorzystując w tym celu nowatorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji, takie jak:.

  • Analiza zawartości pliku
  • Skanowanie plików w poszukiwaniu wrażliwych danych.
  • Analiza potencjalnych zagrożeń
  • Automatyczny system powiadomień i alertów (np. wysyłanych na pocztę elektroniczną)

 

 

StaffCop Enterprise monitoruje stanowiska pracy i serwery w sieciach lokalnych, rozproszonych i hybrydowych sieciach o dowolnej złożoności

Architektura StaffCop Enterprise opiera się na modelu klient-serwer i używa bezpiecznego połączenia z serwerem. Obsługiwana jest dowolna infrastruktura sieciowa, która zapewnia połączenie klient-serwer: VPN, NAT i inne kanały komunikacyjne.

Rodzaj produktu

Licencja elektroniczna ESD, wysyłka mailem

Wersja językowa

Angielska

Licencja

Bezterminowa

Producent

StaffCop