Blog o Apple

Jak wykonać proste zrzuty ekranu i odzyskać swojego iPhone’a

Zrzuty ekranu mogą być przydatnym narzędziem do dokumentowania działań, tworzenia szczegółowych instrukcji lub przypominania sobie o ważnych informacjach. Możesz wykonać zrzut ekranu w celu szybkiego podzielenia się informacjami z innymi lub szybkiego pobrania danych z ekranu. Możesz także wykonać zrzut ekranu w celu wykonania śledzenia zmian lub dokumentacji czegoś, co się zmieniło na lepsze lub gorsze. W ten sposób zrzuty ekranu pomagają Ci w utrzymaniu porządku, ułatwiają poruszanie się w informacjach i umożliwiają ciągły rozwój.

Niezależnie od tego, do czego Cię potrzebujesz, przewodnik ten pokazuje, jak wykonać zrzut ekranu na komputerze Mac i PC oraz jak zresetować iPhone’ a. Omawia także najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa dla tych dwóch aktywności.

Jak wykonać zrzut ekranu na komputerze Mac?

Wykonanie zrzutu ekranu na komputerze Mac jest szybkie i łatwe. Aby wykonać zrzut ekranu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • Najpierw odnajdź i naciśnij Klawisz Command (cmd) + Shift (shift)+ 3. Zrzut ekranu zostanie wykonany, a plik PNG zapisany jako plik na pulpicie.
 • Aby wykonać zrzut fragmentu ekranu, wciśnij Klawisz Command (cmd) + Shift (shift)+ 4. Przenieś wskaźnik myszy nad tą część ekranu, którą chcesz uwiecznić, a kiedy użyjesz lewego przycisku myszy, zaznacz obszar. Plik PNG zapisze się jako plik na pulpicie.

W obu wyżej opisanych przypadkach zrzuty ekranu są automatycznie zapisywane w folderze „Pulpit”.

Jak utworzyć zrzut ekranu na PC?

Utworzenie zrzutu ekranu w systemie Windows jest proste i wymaga kilku kroków. Najpierw musisz nacisnąć przyciski Windows + PrtSc, aby wykonać zrzut ekranu. Ruch ten skopiuje cały obraz ekranu do schowka. Następnie możesz otworzyć program do edycji grafiki, taki jak Paint lub Photoshop, i wcisnąć Ctrl+V, aby wkleić zawartość schowka. Teraz możesz edytować zrzut ekranu według własnych potrzeb i zapisać go w dowolnym formacie pliku.

Dodatkowe metody wykonania zrzutu ekranu dla systemów iOS

Jeśli używasz systemu iOS, na przykład iPhone’a lub iPada, jest kilka innych metod wykonania zrzutu ekranu. Są one prostsze i szybsze niż robienie zrzutu ekranu na komputerze.

iPhone’y i iPady mają zestaw wbudowanych skrótów klawiszowych, które umożliwiają szybkie wykonanie zrzutu ekranu. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj te dwa klawisze jednocześnie:

Przycisk Home (symbol domku) + Przycisk Zasilania.

Upewnij się, że trzymasz oba klawisze przez kilka sekund, aby skutecznie wykonać zrzut ekranu. Jeśli to zrobisz poprawnie, aparat będzie migać i dźwięk wydany przez telefon potwierdzi wykonanie zrzutu ekranu.

Zrzut ekranu będzie miał postać pliku graficznego i zostanie zapisany w albumie fotografii na Twoim urządzeniu. Teraz możesz go udostępnić lub wydrukować, w zależności od Twoich potrzeb.

Porady dotyczące resetowania iPhone’ a

Jeśli chcesz zresetować swój iPhone, ważne jest, by wiedzieć, co może się stać ze zarejestrowanymi danymi. Resetowanie telefonu oznacza usunięcie wszystkich danych oraz powrót do ustawień fabrycznych.

Jeśli zresetujesz swojego iPhone’a, może to mieć następujące konsekwencje:

 • Usunięcie wszystkich danych: Twoje dane, takie jak żniadanki, aplikacje, konta i pliki zostaną usunięte, a oprogramowanie systemu iOS zostanie przywrócone do wersji startowej.
 • Utratę danych połączenia internetowego: Utracisz dostęp do sieci Wi-Fi, które miałeś wcześniej skonfigurowane, a także dostęp do usług mobilnych, takich jak LTE czy 3G.
 • Usunięcie wszystkich ustawień: Ustawienia, takie jak ustawienie języka, kody dostępu, hasła i inne, zostaną usunięte.
 • Usunięcie informacji o naprawach gwarancyjnych: Wszystkie informacje związane z naprawami gwarancyjnymi zostaną usunięte.

Rozłączenia systemu iOS i przywracanie systemu operacyjnego

Niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem iPhone’ a, iPada lub innego urządzenia z systemem iOS, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i sprawność Twojego urządzenia, ważne jest, aby wiedzieć, jak na nim działać. Dowiedz się o tym, jakie są typowe problemy związane z systemem i jak je naprawić.

Jednym z najczęściej występujących problemów z urządzeniami systemu iOS jest utrataw połączenia. Może to oznaczać brak połączenia z Internetem lub utratę połączenia ze szczególnymi funkcjami. Może być również potencjalnie poważniejsza, jeśli dojdzie do zablokowania całego urządzenia. Możesz rozwiązać większość tych problemów, resetując je do ustawień fabrycznych.

Istnieją trzy główne typy zerwanego połączenia, które możesz napotkać:

 • Utrata dostępu do sieci
 • Utrata połączenia z funkcjami urządzenia
 • Utrata połączenia z całym urządzeniem

Aby uniknąć utraty danych i wyeliminować problem, należy zidentyfikować typ rozłączenia i wykorzystać odpowiednią metodę przywracania. Najlepszym sposobem jest utworzenie kopii zapasowej danych przed samym resetem, co zapewni, że nie stracisz istotnych danych. Konieczne będzie również znalezienie gorących punktów przywracania systemu, co oznacza wyszukiwanie potencjalnych powodów problemu i usuwanie ich zanim dojdzie do przywrócenia do ustawień fabrycznych.

Szybki wgląd opcji Trybu Awaryjnego w systemach iOS

Tryb awaryjny to specjalny tryb, który można włączyć w inteligentnych telefonach iOS typu iPhone, iPad i iPod Touch. Gdy urządzenie jest w trybie awaryjnym, wyłączone są dodatkowe procesy systemowe, aby umożliwić nienaruszone odtwarzanie usług. Wykorzystuje się go do usuwania wszelkich błędów pochodzących z systemu operacyjnego, takich jak awarie pamięci podręcznej, zamrożony ekran lub problemy z aplikacjami.

Kiedy urządzenie Apple jest włączone w trybie awaryjnym, tylko kilka podstawowych funkcji pozostaje aktywne. Jednak niektóre aplikacje mogą działać, ale aplikacje systemowe, takie jak Safari, Mail lub AppStore nie będą działać. Ponieważ w stanie awaryjnym przerwy od rutynowych operacji systemowych, wykonywanie zadań mniejszej skali, takich jak usuwanie błędów lub przywracanie systemu do ustawień fabrycznych, staje się możliwe w trybie awaryjnym.

Bezpieczne wykonanie hard resetu na iPhone’ie

Hard reset to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów z systemem iOS. Jednak hard reset może również usunąć ważne dane i pliki, dlatego ważne jest, aby być ostrożnym podczas wykonywania hard resetu. Oto kilka bezpiecznych opcji wykonania hard resetu na iPhone’ie:

 • Możesz wykonać hard reset za pomocą Ustawień (Ustawienia > Ogólne > Resetuj > Resetuj wszystko).
 • Możesz również użyć iTunes, aby wykonać hard reset. Podłącz iPhone’a do komputera i uruchom iTunes. Kliknij na przycisk Ustawienia i wybierz opcję Wgranie ustawień i danych.
 • Możesz także wykorzystać iCloud, aby szybko i bezpiecznie przywrócić iPhone’a do ustawień fabrycznych. Śledź instrukcje tutaj, jeśli chcesz tym sposobem przywrócić ustawienia fabryczne swojego iPhone’a.

Najlepsze praktyki dotyczące wykonywania zrzutów ekranu i przywracania do ustawień fabrycznych systemu

Wykonywanie zrzutów ekranu to coś, czego coraz więcej osób potrzebuje na swoich urządzeniach z systemem iOS. Można go wykonać w celu zapewnienia odzyskania istotnych danych lub rejestrowania usług. Ponieważ systemy iOS mają tendencję do szybkiego zmieniania się i aktualizacji, ważne jest, aby mieć o nich kompletną kontrolę. Zatem tym bardziej istotne jest, aby wiedzieć, jak wykonać zrzuty ekranu i przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

Najlepszym sposobem jest użycie aplikacji ustalonych przez producenta, takich jak Xcode lub iTunes. Xcode jest programem, który pozwoli użytkownikowi łatwo tworzyć i edytować swoje aplikacje. Użytkownicy mogą również wygenerować zrzut ekranu, by pamiętać o ustawieniach i danych, których chcą się trzymać. Natomiast iTunes może być użyte do wykonania hard resetu iPhone’a, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie go do ustawień fabrycznych.

Inne opcje obejmują również wybór „Trybu awaryjnego” – to specjalny tryb, w którym iPhone’a można uruchomić w celu usunięcia błędów. Oprócz tego istnieje opcja bezpiecznego wykonania hard resetu, która pozwala na zapisanie wszystkich istotnych danych wraz z przywracaniem do ustawień fabrycznych. Przy każdym z nich istotne jest, aby utrzymywać silne hasło do ochrony środowiska danych. Aby to zrobić, użytkownicy mogą skorzystać z szyfrowania, silnych haseł i innych technik bezpieczeństwa.

Budowa silnego hasła

Versilne hasło to ważny element zabezpieczenia, który pomaga chronić twój telefon przed nieautoryzowanym dostępem. Przy używaniu silnych haseł zaleca się:

 • Używanie wielkich liter i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. # $ ! % &)
 • Zapamiętywanie haseł od 12 do 20 znaków długości
 • Unikaj używania identycznych lub bardzo podobnych haseł, słów lub liczb
 • Nigdy nie ujawniaj swojego hasła innym osobom ani ich nie wysyłaj wiadomością e-mail lub SMSem

Pozostawanie silnym hasłem jest bardzo ważne, ponieważ utrudni to cyberprzestępcom dostęp do twoich informacji i praw. Ponadto możesz skorzystać z techniki szyfrowania, aby jeszcze bardziej chronić swoje dane. Szyfrowanie to proces, który polega na kodowaniu danych w taki sposób, że można je odczytać tylko przez osobę, która posiada odpowiedni klucz do odszyfrowania.

Korzyści z posiadania współdzielonego środowiska danych w systemie iOS

Posiadanie współdzielonego środowiska danych w systemie iOS może ułatwić wypychanie i aktualizowanie danych w dowolnym miejscu i czasie. Może to być przydatny składnik dla organizacji, które potrzebują dostępności do danych w czasie rzeczywistym i zapewnienia bezpieczeństwa danym. Główne korzyści płynące z współdzielenia środowiska danych w systemie iOS to:

 • Ułatwione dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami systemu.
 • Bezpieczne przechowywanie danych i zapobieganie ich utracie.
 • Zgodność z między platformami zapewniająca płynną edycję danych.
 • Elastyczność i przyjazny interfejs użytkownika.
 • Łatwy dostęp do danych.
 • Umożliwienie pracy w trybie offline.